مناجات

الهی!

 

همه گویند: خدا کو؟ حسن گوید: جز خدا کو؟

 

الهی نامه حسن زاده آملی

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
رها

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت، اما می توان شروع کرد و پایان خوبی داشت سلام دوست من .از اشنایی با وبتون خوشحالم . شمام به وب ما سربزنید لحظه لحظه زندگیتان آرام وخدایی ...