بهترینان

و كيست‏ خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد من [در برابر خدا] از تسليم‏شدگانم.

سوره فصلت آیه 33

/ 0 نظر / 3 بازدید