تذکری بزرگ

یادمان باشد که ، فرماندهی جبهه کفر ، شیطان است.

/ 1 نظر / 10 بازدید
شاید شب

معیار........... م.ق ا.ر.م هاشمی . . . . باز این ذهن عاشق من با دل دیوانه ام روی هم ریخته اند و دستم را مجبور به نوشتن کردن شما هم یاری کنید بخونید منتظرتون هستم راستی...........سلام شاید...........