در حقیقت بت پرستی

اگر انسان از جانب خودچیزی بسازد یا توهم کند و از آنانتظار خوشبختی و تاثیر گذاری بر زندگیش را داشته باشد ، همانا در حال بت پرستیست.

/ 2 نظر / 11 بازدید
شاید شب

وطن فروش و تن فروش........... دل دیوانه ام و عقل عاشقم باز نوشته اند و دستم ب دستور دل شمارو دعوت میکند برای انتخاب منتظرم بیایید راستی...........سلام شاید...........

برده ولی آزاد

فکر به اینکه دیگران چرا از من برترند را جز در نادانی خود نمی توان جست. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام آرزوی روزی خوب برای پایانی بهتر برایتان دارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] باید گرفته شود تا که قدر دانسته شود قدر جاده هموار به چشم نابینا دانسته شود موفق باشید همراه همیشگی امیدوارم روزی به خود بودن افتخار شود نه دیگران شدن. پیشاپیش ممنون از حضورتون