شرط عنایت

در طریقت عشق، فرط اشتیاق ، دلیل عنایت است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
شاهین

آنچه او بگوید، همان می‏شود»، «او خبر دارد»، «او از اراده‏ی الهی برخوردار است» www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/

شاهین

آنچه او بگوید، همان می‏شود»، «او خبر دارد»، «او از اراده‏ی الهی برخوردار است» www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/