مسیر دانایی

هر که عبرت گیرد، بینا شود و هر که بینا شود، فهمیده گردد و هر که فهمیده شود، دانا گردد.

 

امام رضا علیه و آله السلام

/ 0 نظر / 9 بازدید