یار حبیب

کجاست! آن آشنا کننده ی ما با خدا؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
شاید شب

رفتید ک بمانیم اما خوب نماندیم تز روشنفکری میدهند دوباره نوشته ام تا باز انگ افراطی گری بخورم منتظرم بیایید بخونید ممنون راستی...........سلام شاید...........

نفس

همین جاست جلوت نشته