در حقیقت شکست

شکست چیزی نیست جز ، ارتکاب گناه.

/ 1 نظر / 12 بازدید
شاید شب

جایی که تو نباشی را دوست دارم حتی جهنم........... حتما باید دعوت نامه بدم تا سر بزنید ؟؟ [ناراحت] یه سر بزنید راستی...........سلام شاید...........