بت شکن

بت های کعبه دل را ، به ید " ولایت " باید شکست.

/ 1 نظر / 5 بازدید
والمارت ایران

سلام دوست عزیز.والمارت نیازی به معرفی ندارد. والمارت ایران به والمارت اصلی هیچ ارتباطی ندارد. ما به شما اطمینان می دهیم که تمام کالاهای ما گران و فاقد کیفیت و تقلبی هستند! شما بدون نیاز به کالاهای ما می توانید زندگی خودتان را بکنید. عقل سالم در بدن سالم. گوله گوله گوله برف میاد بارون میاد شر شر من خیس آبم کمتر بکن غر غر بذار بخوابم... په نه په می خواستی دو کلوم حرف حساب بزنم؟!!! واه واه ملت چه انتظارهایی دارن